بسم الله الرحمن الرحیم

بعضی انسان ها که حتی اعتقادات مذهبی ندارند گاهی نگاهی دارند که منه به ظاهر بچه مذهبی که دم از اسلام میزنم اون نگاه رو ندارم واقعا غبطه میخورم به انسان هایی با نگاه هایی عمیق و متفکر...

داشتم از استاد پناهیان سخنرانی گوش میکردم

از دختری دانشجو سخن میگفتند که اردویی به قم رفته حال ماجرا را از زبان خودش میگویم: 

من وقتی آمدم حرم حضرت معصومه توجهم جلب شد که بزرگ ترین امامزاده ای که در ایران داریم از نظر صحن و سرا ، حرم و محترم بودن حرم حضرت معصومه است و علمای خیلی بزرگ در مقابل ایشان متواضعانه زانو میزنند و ایشون یک دختر هستند من وقتی این احترامی که اسلام ، علمای اسلام برای یک دختر قائل شدند دیدم،نگاهم به اسلام تغییر کرد تابه حال زیاد برای دینداری احترام و ارزش قائل نبودم اما  دیدم در اسلام واقعازن و مرد وجود ندارد

حتی اگر دختری فرد باتقوایی باشد باسواد باشد با علم و معرفت باشد تمام جهان اسلام در مقابل او تواضع میکنند

                                                  ***

بیهوده مگو که دوش حیران شده ای 

سر حلقه ی عاشقان دوران شده ای

 از زلزله و عشق خبر کس ندهد

 آن لحظه خبر شوی که ویران شده ای …  

 استاد از ما دختران میخواهند این پیام را جهانی کنیم که مسلمان ها، مومنین خونگرم و باصفای ایران اسلامی ، شیعیان مهربان، بزرگترین حرمی که بعد از حرم معصومین احترام میگذارند حرم یک دخترخانم است اصلا مردم جهان بدانند مراجع عظام ، عرفای بزرگ مقید بودند هرروز به محضر این بانو برسند و به ایشان سلام کنند

خداروشکر که همچین دین بدون تبعیضی داریم

این حرم به تنهایی برای جهان خیلی پیام دارد 

بسیار دلتنگ حرم خاتون هستم ان شاالله روزی مان...