بسم الله الرحمن الرحیم

آخ اگه خدا یه همچین گوگولی رو بهم بده...

نفس گرفتنش و آرامشش منو کشته:)

خدا جون بی زحمت یکی  ازین گوگولی ها در آینده...

کم توفعم یه دونشونم اینطوری باشه من راضی ام :)