بسم الله الرحمن الرحیم

یه گروه تلگرامی به غیر از گروه کلاسمون داشتیم که یکی ازاستادا هم عضو بودن برای سوال و ابهامی اگر باشه...

امتحان استاد مربوطه رو دادیم که به شدت سوال ها نا مانوس بود برای همه

بعد تو گروه یکی از بچه ها اومد و گفت: امتحان رو گند زدم ؛ البته من مودبانه اش رو نوشتم:))) 

بعد شروع کرد به استاد تیکه انداختن، مثلا : عجب عقده ای بوده که همچین سوالایی آورده به اینم میگن استاد؟؟؟حیف اسم استاد واسه همچین آدمایی

من که دیدم داره همچین چیزایی میگه یه جیغ کشیدم رفتم پی ویش که عزیز من مگر نمیدونی استاد تو این گروه هست؟بدبخت شدی بدو برو ماسمالیش کن

گویا چهل نفر دیگه هم همزمان با من رفته بودن پی ویش

اونم جواب همه مونو تو گروه گذاشت که لطفا اینقدر به پی وی من مراجعه نکنین خودم میدونم استاد هستن...تییییش

فکر کنم استاد انداختش...

ولی عجب جرات و سر نترسی داشت دمش گرم و سرش پر می باد

*عاقا یه سوال همه پسرا تو سن ۱۶ سالگی عشق مو هستند.آسید علی ما از خواب که پامیشه صورتشو نشسته اول موهاشو درست میکنه.موهای کنار سرش کوتاهه وسط سرش بلند هی مدیر مدرسه شون گیر میده میره نیم سانت کوتاه میکنه تا هفته بعد که نیم سانته بلند بشه و گیر بعدی...هر چی هم پدر گرامی میگن برو قشنگ کوتاه کن فایده نداره