بسم الله الرحمن الرحیم

در راستای پست قبلی که از بوی خوش صحبت به میون اومد گفتیم یه خاطره ای براتون تعریف کنیم

شنیدین میگن در حرم حضرت اباعبدالله گاهی بوی سیبی منتشر میشه که فقط خواص اون بو رو میفهمند؟

عاقا ما رفته بودیم حرم حبیب هی بو میکشیدیم ببینیم بلاخره جز خواص هستیم یانه؟

دیدیم عی بابا مثل اینکه نه بینی ما کلا کیپه ما را در استشمام بو یاری نمیکند...

یه بار وسط دعاو مناجات یه حال عرفانی خفنی به ما دست داد در همین حال بودم که یه بوی خوبی به مشامم رسید چشام قلبی قلبی شد و خواستم بی هوش بشم گفتم بزار قبل بیهوشی یه سوالی بپرسم ببینم بقیه هم میفهمند این بو رو یا نه؟

از خانوم سمت راست:شما هم این بو رو میفهمید؟

-آره یه بوی خوبی میاد

از خانوم سمت چپ:بوی خوشی استشمام نمیکنید؟

-چرا

از خانوم جلویی و پشت سرهم پرسیدم همه بوی خوشو میفهمیدند

عَکِّهِیییی...

که یکهو به خودم آمدم و با کف دست به پیشانی زدم و گفتم آخه تو رو چی به این صوبتا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بوی سیب؟؟؟اونم تو؟؟؟

بوی سیبو حرم حبیبو حسین غریبو کرببلا روزیتان