هو الوهاب الطیف* سر در گریبان دارم درمقابلت شرمسارم از رویت از من نخواه که سرم را بالا بیاورم وبا تو روبرو شوم من بسیار بد کرده ام اما برای شعار هایم برای همه تصنعی بودن هایم هیچ توجیهی ندارم از من نخواه که خودم را ببخشم حتی اگر تو مرا ببخشی خالص نبودم در رفتارم خالص نبودم در کردارم ،من، من نبودم منی که بود با منی که من بودم بسیار توفیر داشت من،منی نبودم که شنیدند فقط گفتم فقط خودم نبودم حرف هایم تنها لقلقه زبانم بود نه دغدغه جانم من ،من نبودم اما صدای کلام زیبایت مدام در گوشم میپیچد " ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ أمره قد جعل الله لکل شیء قدرا " *پایان در جستجوی عاشقی در پایان رجب المرجب 1441 *" والی الله ترجع الامور " "ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وأرنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم" یاعلی (ع) بدرود