بسم الله الرحمن الرحیم
میدانم میدانم برای سربازی برای جان فشانی در راهت باید از انتظار عامیانه ترقی کنیم به انتظار عالمانه برسیم و باز دوباره ترقی کنیم و به انتظار عارفانه برسیم
اما من هنوز اندر خم یک کوچه ام در همان انتظار عامیانه مانده ام ...
ببخش آقا جان ببخش...
تصمیم گرفتم اندک قدمی بردارم که بسیار ناقابل است اما میخواهم همراهانی را بطلبم که این ناقابلی را با دل های نورانیشان بی ریا میکنند...
مهدی یاوران عزیز شما را فرا میخوانم به محفلی عاشقانه که قرار است نذر ظهور آقا شود
هر چند کوچک است ولی بزرگ است
بیایید امروز هر کار خیری که کردیم از پیش قدم شدن در سلام تا آشپزی خانوم برای خانواده تا رفتن به دنبال روزی حلال تا یک صلوات تا یک لبخند به دیگران همه و همه را تقدیم کنیم برای تعجیل در ظهور حضرت
کیا موافقن؟مهدی یاورا دستا بالا
(پست قبلی در حال تکمیله عذر خواهم بابت تاخیر خیلی سرم شلوغه)