بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت ابوتراب که جانم فدایشان در نهج البلاغه مواردی راجع به زنان فرموده اند نظیر:

  1. تمام فکرشان در زینت زندگی و فساد است.
  2. ایمانشان ناقص است.
  3. بهره اقتصادی آنها همراه با کاستی است.
  4. از نظر عقلی دچار کمبود هستند.
  5. از آنها نباید اطاعت بی قید و شرط داشت.
  6. از مشورت با آنها باید پرهیز نمود.
  7. نباید بیش از حد به آنها احترام گذاشت و...
شما با دیدن این جملات چه فکری در ذهنتان ایجاد میشود؟؟؟
اگر این پست را خواندید این را هم بخوانید